Szpital Czerniakowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl

Centrala: +48 22 31 86 000

NIP: 521-293-24-55

REGON 011026815


Przedmiot działalnosci

Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim. Celem jego funkcjonowania jest ochrona zdrowia ludności z terenu całego kraju, w szczególności mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych. Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym badań i konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – EN ISO 9001:2009. W lutym 2010 r. uzyskał również Certyfikat „Szpital bez Bólu” potwierdzający spełnienie kryteriów wymaganych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Centrum Monitorowania jakości w Służbie Zdrowia przyznało Szpitalowi w 2012 roku Certyfikat świadczący o spełnianiu przez Szpitalny Oddział Ratunkowy wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.
Zarząd Szpitala

mgr Elżbieta Makulska-Gertruda - p.o. Dyrektora Szpitala

dr n. med. Jarosław Ucieklak – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr Dominik Kołodziej – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Renata Czerwińska – Główna Księgowa

mgr Małgorzata Skibińska – p.o. Naczelna Pielęgniarka
STATUT SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654)

• Statutu Szpitala Czerniakowskiego - pdf

• Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz regulaminów wewnętrznych.

• Skład Rady Społecznej Szpitala Czerniakowskiego


Miasto Stołeczne Warszawa ISO 9001 WUM NFZ